Luật thuế XNK P2: Thuế chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ

Luật thuế xuất nhập khẩu trong phần 2 này trình bày về Thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp, thuế tự vệ

Nội dung Luật thuế xuất nhập khẩu

Ngày ban hành : Bắt đầu từ ngày 06/04/2016

Thời gian có hiệu lực :  Từ ngày 01/9/2016

Phần 2 : THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP, THUẾ TỰ VỆ

I. Thuế chống bán phá giá

 • Hàng hóa nhập khẩu và biên giá bán phá giá phải được xác định cụ thể
 • Áp dụng trong trường hợp hàng hóa NK gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.
 • Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được thực hiện  Căn cứ kết luận điều tra theo quy định của pháp luật

Thời hạn áp dụng : Không quá 5 năm tinh từ thời điểm ban hành quyết định

Luật thuế xuất nhập khẩu
Luật thuế xuất nhập khẩu

II. Thuế chống trợ cấp

 • Hàng hóa trợ cấp nhập khẩu vào việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước
 • Việc áp dụng thuế chống trợ cấp được thực hiện Căn cứ theo quy định của pháp luật cụ thể là các kết luận trong quá trình tiến hành điều tra nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước

Thời hạn áp dụng : Không quá 5 năm tính từ điểm ban hành quyết định

III. Thuế tự vệ

 • Áp dụng trong trường hợp hàng hóa NK có số lượng ,khối lượng, trị giá có ảnh hưởng cạnh tranh trực tiếp đến hàng hóa sản xuất trong nước , có thể gây ra sự thiệt hại cho ngành sản xuất hàng hóa trong nước

Thời hạn áp dụng thuế tự vệ không quá 04 năm (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế tự vệ tạm thời). Thời hạn áp dụng thuế tự vệ có thể được gia hạn không quá 06 năm tiếp theo với điều kiện vẫn còn thiệt hại nghiêm trọng

Xem thêm: 

Miễn thuế, Giảm thuế, hoàn thuế theo luật thuế xuất nhập khẩu

Miễn thuế TNCN khi làm việc cho LHQ

Luật thuế xuất nhập khẩu bổ sung một số trường hợp miễn thuế, điển hình như :

 • Đối với hàng hóa có giá trị / tiền thuế phải nộp quá thấp ( dưới mức tối thiểu theo quy định)
 • Các nguyên vật liệu , vật tư, linh kiện nhập khẩu nhằm mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu
 • Hàng hóa dùng để làm hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ
 • Các hàng hóa,trang thiết bị…nhập khẩu nhằm phục phụ các hoạt động in ấn , đúc tiền
 • Hàng hóa XNK dùng trong các trường hợp đặc biệt như an sinh, thiên tại,thảm họa tự nhiên, bệnh dịch

Xem thêm: 

Nguồn Thư viện pháp luật

Luật quy định : 107/2016/QH13 do Quốc hội ban hành Luật thuế xuất nhập khẩu

Thông tin hữu ích : 

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite