Luật thuế XNK (P2):Thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp, thuế tự vệ

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Luật quy định : 107/2016/QH13 do Quốc hội ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày ban hành : Bắt đầu từ ngày 06/04/2016

Thời gian có hiệu lực :  Từ ngày 01/9/2016

Phần 2 : THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP, THUẾ TỰ VỆ

I. Thuế chống bán phá giá

Hàng hóa nhập khẩu và biên giá bán phá giá phải được xác định cụ thể

Áp dụng trong trường hợp hàng hóa NK gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được thực hiện  Căn cứ kết luận điều tra theo quy định của pháp luật

Thời hạn áp dụng : Không quá 5 năm tinh từ thời điểm ban hành quyết định

II. Thuế chống trợ cấp

Hàng hóa trợ cấp nhập khẩu vào việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước

Việc áp dụng thuế chống trợ cấp được thực hiện Căn cứ theo quy định của pháp luật cụ thể là các kết luận trong quá trình tiến hành điều tra nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước ,

Thời hạn áp dụng : Không quá 5 năm tính từ điểm ban hành quyết định

III. Thuế tự vệ

Áp dụng trong trường hợp hàng hóa NK có số lượng ,khối lượng, trị giá có ảnh hưởng cạnh tranh trực tiếp đến hàng hóa sản xuất trong nước , có thể gây ra sự thiệt hại cho ngành sản xuất hàng hóa trong nước

Thời hạn áp dụng thuế tự vệ không quá 04 năm (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế tự vệ tạm thời). Thời hạn áp dụng thuế tự vệ có thể được gia hạn không quá 06 năm tiếp theo với điều kiện vẫn còn thiệt hại nghiêm trọng

Xem thêm: 

Luật thuế XNK 2016 (P1): Căn cứ thời điểm tính thuế , biểu thuế

 

thuế chống phá giá, thuế chống trợ cấp,thuế tự vệ

MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ

Thuế nhập khẩu bổ sung một số trường hợp miễn thuế, điển hình như :

-Đối với hàng hóa có giá trị / tiền thuế phải nộp quá thấp ( dưới mức tối thiểu theo quy định)

-Các nguyên vật liệu , vật tư, linh kiện nhập khẩu nhằm mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu

-Hàng hóa dùng để làm hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ

-Các hàng hóa,trang thiết bị…nhập khẩu nhằm phục phụ các hoạt động in ấn , đúc tiền

-Hàng hóa XNK dùng trong các trường hợp đặc biệt như an sinh, thiên tại,thảm họa tự nhiên, bệnh dịch

Xem thêm: 

Quy định lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

Nguồn Thư viện pháp luật

Thông tin hữu ích : 

Phân biệt Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *