Quy định lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Thông tư quy định : Thông tư 59/2016/TT-BTC  Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Thời gian có hiệu lực : Bắt đầu từ ngày 16/5/2016

Mức thu quy định như sau:

Phí trọng tải

– Lượt vào : 165 đồng / tấn

– Lượt ra : 165 đồng / tấn

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa

– 10 tấn đến 50 tấn : 5.000 đồng /chuyến

– Trên 50 đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 đến 50 ghế : 10.000 đồng/chuyến.

– Trên 200 đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51 đến 100 ghế : 20.000 đồng/chuyến.

– Trên 500 đến 1000 tấn hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên: 30.000 đồng/chuyến.

– Trên 1000 đến 1500 tấn : 40.000 đồng/chuyến.

– Trên 1500 tấn : 50.000 đồng/chuyến.

* Phương tiện vào, ra cảng không nhằm Mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách áp dụng mức thu phí trọng tải bằng 70% (bảy mươi phần trăm) mức thu phí trọng tải quy định tại Thông tư 59/2016/TT-BTC này.

Xem thêm: 

Hướng dẫn chế độ lưu trữ tài liệu kế toán cho doanh nghiệp

 

quy định lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 2016

Trường hợp miễn phí, lệ phí :

1. Phương tiện thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào Mục đích quốc phòng, an ninh ,phương tiện của cơ quan Hải quan đang làm nhiệm vụ; phương tiện của các cơ quan thanh tra giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa.

2. Phương tiện tránh bão, cấp cứu.

3. Phương tiện vận chuyển hàng hóa có trọng tải toàn phần dưới 10 tấn hoặc chở khách dưới 13 ghế.

4. Phương tiện vận chuyển phòng chống lụt bão.

Căn cứ

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa s 23/2004/QH11 2004;  Luật sửa đi, bổ sung một số Điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 2014; Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10  2001;

Nghị định s 57/2002/NĐ-CP  2002 ,Nghị định số 24/2006/NĐ-CP  2006 ,Nghị định s 215/2013/NĐ-CP  2013

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế

Nguồn Thư viện pháp luật

Xem thêm : 

Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

Miễn thuế TNCN khi làm việc cho LHQ

Sáu lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA – Vốn vay ưu đãi

 

 

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *