ND139 – Quy định mới về lệ phí môn bài mới từ năm 2017

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Ngày 04/10/2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định mới về lệ phí nộp thuế môn bài có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017.

1- Người nộp lệ phí:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí môn bài được quy định tại Điều 3 của Nghị định này.

2- Mức thu lệ phí nộp thuế môn bài:

a/ Đối với TỔ CHỨC:

Vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng
3.000.000 đồng/năm
Vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng
2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác.
1.000.000 đồng/năm

b/ Đối với CÁ NHÂN:

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm
1.000.000 đồng/năm
Doanh thu trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm
500.000 đồng/năm
Doanh thu trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm
300.000 đồng/năm

c/ Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế:

+ Trong 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
+ Trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
+ Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không kê khai thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là 6 tháng đầu hay cuối năm.

Xem thêm :

Hướng dẫn kê khai nộp thuế môn bài

Chính sách thuế GTGT mới 2016

Đăng ký sửa đổi chế độ kế toán

3- Khai, nộp lệ phí nộp thuế môn bài:

a/ Khai lệ phí môn bài:

Thực hiện khai một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
Thực hiện khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b/ Thời hạn nộp lệ phí:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
Trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Xem thêm : Thành lập công ty tại Q2 TPHCM

Nguồn: Thư viện pháp luật

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *