Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Kể từ ngày 13/12/2015, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT (ngày 28/10/2015): Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức có hiệu lực.

Lĩnh vực và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên của Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau

I- DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU TIÊN HỖ TRỢ:

Quỹ ưu tiên cho vay đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi thuộc các lĩnh vực:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo;

+ Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Xem thêm: 

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cập nhật mới nhất

II- CÁC ĐIỀU KIỆN CHO VAY CỦA QUỸ:

Doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau:

1) Doanh nghiệp thuộc đối tượng về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP (ngày 30/06/2009);

2) Là doanh nghiệp có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành ưu tiên hỗ trợ ở mục I;

3) Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cho vay của Quỹ tại Điều 7, Quyết định số 601/QĐ-TTg (ngày 17/04/2013).

Xem thêm:

Hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT

 

III- TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:

Quỹ sẽ ưu tiên cho vay đối với Doanh nghiệp đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

+ Sản phẩm đầu ra chất lượng cao, vật liệu mới, năng lượng mới;

+ Đổi mới trang thiết bị kỹ thuật để tăng năng suất lao động; chế tạo sử dụng công nghệ mới và cao;

+ Năng lực, kinh nghiệm điều hành của người quản lý; lịch sử và uy tín tín dụng của doanh nghiệp;

+ Tạo nhiều việc làm mới, sử dụng nhiều lao động nữ;

+ Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; sản xuất hoặc sử dụng công nghệ sạch, ít tiêu hao năng lượng.

Xem thêm: 

Luật doanh nghiệp mới 2015 và hướng dẫn thi hành

doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Quỹ sử dụng bảng chấm điểm (phụ lục I kèm theo thông tư này – Download) để làm cơ sở đánh giá mức độ ưu tiên theo thứ tự từ cao đến thấp.
  • Việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ cho các cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi thuộc các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm giúp các doanh nghiệp này nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Thông tin hữu ích : 

Trách nhiệm vô hạn là gì ? Đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân

Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân – Công ty cần đăng ký bao nhiêu vốn là hợp lý

 

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *