Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật quản lý thuế (P3)

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Quốc hội khóa XIII thông qua Luật số 106/2016/QH13 tại kỳ họp khóa 11 vào ngày 06/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, riêng với việc bãi bỏ thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

III- Luật quản lý thuế số 78/2008/QH11 được sửa đổi, bổ sung các điều khoản chi tiết như sau:

+ Điều 61. Miễn thuế, giảm thuế:

– Miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ 50 nghìn đồng trở xuống.

+ Điều 92. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“4”- Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Xem thêm:  Có nên thành lập doanh nghiệp không và Thành lập công ty có lợi gì

luật quản lý thuế sửa đổi

+ Điều 106. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế:

“1”- Mức phạt tiền nộp chậm là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

– Đối với các khoản tiền nợ thuế trước ngày 01/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào NSNN thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo mức 0,03% từ ngày 01/07/2016.

Xem thêm :

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (P2)

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật thuế Giá trị gia tăng (P1)

Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *