Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Ưu nhược điểm của Công ty Cổ Phần

Các kiến thức cơ bản cần biết về công ty cổ phần

Cùng tìm hiểu công ty cổ phần là gì và Ưu nhược điểm của Công ty Cổ Phần nhé:

Công ty cổ phần là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Đây là loại hình công ty có tính tổ chức cao, hoàn thiện về vốn, hoạt động mang tính xã hội cao.

Công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiêm đối với mọi khoản nợ bằng tài sản của riêng công ty. Điều này có nghĩa là công ty chịu trách nhiệm bằng tài sản của chính công ty, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vốn vào công ty

Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Trong quá trình hoạt động, công ty có quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng qua thị trường chứng khoán để công khai huy động vốn.

Công ty có số lượng thành viên rất đông. Có công ty có tới hàng vạn cổ đông ở hầu khắp các nước trên thế giới, vì vậy khả năng huy động vốn rộng rãi nhất.

ưu nhược điểm của công ty cổ phần
Đặc điểm của công ty cổ phần

Những ưu nhược điểm của công ty cổ phần

ƯU ĐIỂM
KHUYẾT ĐIỂM
1. Tiềm lực vốn dồi dào do huy động vốn từ nhiều người góp vốn trở thành cổ đông của Công ty.
1. Do số lượng thành viên góp vốn (cổ đông) lớn hoặt rất lớn nên việc điều hành và kiểm soát khá phức tạp.
2. Công ty CP là loại hình công ty có tính tổ chức cao, hoàn thiện về vốn và hoạt động mang tính xã hội cao. Có tư cách pháp nhân. Các cổ đông góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
2. Các cổ đông có thể hình thành các nhóm cổ đông đối kháng với nhau về lợi ích.
3. Mọi quyết định trong việc kinh doanh được thu thập ý kiến của các cổ đông của Công ty thông qua Biên bản Họp hội đồng cổ đông.
3. Việc quản lý công ty CP cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bới các quy định của Pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính kế toán.
4. Các cổ đông góp vốn được bổ nhiệm vi trí quản lý trong công ty được tính lương, thưởng vào chi phí hoạt động công ty để giảm thuế TNDN phải nộp.
4. Chưa có quy định về việc giảm vốn.
5. Trong quá trình hoạt động công ty có quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua Thị trường chứng khoán để công khai huy động vốn.
6. Công ty không có hạn chế về thành viên góp vốn (Cổ đông) và có thể huy động vốn cả trên thế giới. Do vậy, Công ty CP có khả năng huy động vốn rộng rãi nhất.
7. Cổ đông có thể dễ dàng, tự do chuyển nhượng, mua bán, thừa kế cổ phần thông qua việc bán cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán.

Trên đây , ACSC trình bày những khái niệm cơ bản về công ty cổ phần , phân tích những Ưu nhược điểm của Công ty Cổ Phần, từ đó cho bạn một cách nhìn tổng quan hơn trước khi đưa ra quyết định về việc có thành lập công ty cổ phần hay không. Ngoài ra để thành lập công ty cổ phần được dễ dàng hơn xin mời bạn xem thêm quy trình thành lập công ty cổ phần theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Xem thêm : 

Lưu giữ tài liệu trong công ty cổ phần

Công ty đại chúng là gì

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

    Họ và tên *

    Điện thoại *

    Nhập email *

    Lĩnh vực đăng ký: *

    Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *