Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

Nghị định quy định : Nghị định 30/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian có hiệu lực : Bắt đầu từ Ngày 28/4/2016

Hình thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

A  Mua trái phiếu Chính phủ

– Các loại tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc do Bộ Tài chính phát hành

B  Cho ngân sách nhà nước vay

 • Mức lãi suất cho vay bằng mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn tại thời Điểm gần nhất trong vòng 03 tháng trước thời Điểm cho vay.
 • Thời hạn cho vay tối đa không quá 10 năm.
 • Việc cho ngân sách nhà nước vay được lập thành hợp đồng cho vay

Xem thêm: 

Tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN

C  Gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Mức lãi suất gửi tiền theo lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng thương mại nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức trung bình lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn tại thời Điểm gửi tiền của bốn chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc bốn ngân hàng thương mại: Ngân hàng  TM CP Việt Nam, Ngân TM CP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 • Thời hạn gửi tiền tối đa không quá 3 năm.
 • Trường hợp đến hạn thanh toán tiền lãi hoặc tiền gốc, nếu ngân hàng thương mại thanh toán không kịp thời, thì còn phải thanh toán thêm tiền lãi chậm thanh toán bằng 150% mức lãi suất gửi tiền tại thời Điểm thanh toán tính trên số tiền chậm thanh toán, thời gian chậm thanh toán.

D  Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành

 • Mức lãi suất  theo lãi suất phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại phát hành ,không thấp hơn mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn tại thời Điểm gần nhất  trong vòng 03 tháng trước thời Điểm mua
 • Thời hạn đầu tư tối đa không quá 05 năm
 • Mức mua , Việc thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu.. theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu

Xem thêm: 

E  Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 • Mức lãi suất đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn tại thời Điểm gần nhất trong vòng 03 tháng trước thời Điểm đầu tư.
 • Thời hạn đầu tư tối đa không quá 05 năm.
Sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội qua các năm
Sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội qua các năm

Sử dụng tiền lời quỹ bảo hiểm xã hội vào hoạt động đầu tư, xử lý rủi ro

– Trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư

 1. Mức trích quỹ dự phòng rủi ro hằng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình thức
 2. Quỹ dự phòng bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro được xử lý theo quy định
 3. Trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng đầu tư vào các hình thức đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

Xem thêm: 

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

– Phần còn lại phân bổ vào các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo tỷ lệ số dư bình quân của từng quỹ trên tổng số dư bình quân của các quỹ trong năm và sử dụng

– Biện pháp xử lý rủi ro trong hoạt động đầu tư trong quỹ bảo hiểm xã hội

 1. Gia hạn nợ: Thời gian tối đa không quá 03 năm
 2. Khoanh nợ : Thời hạn khoanh nợ tối đa không quá 03 năm;
 3. Xóa lãi
 4. Bán nợ
 5. Xóa gốc  : Nguồn bù đắp xóa nợ được trích từ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

Căn cứ quỹ bảo hiểm xã hội 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 2015; Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Luật Việc 2013; Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014;

Theo thư viện pháp luật

Nghị định 30/2016/NĐ-CP

Kiến thức doanh nghiệp:

Những quy định thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận khi thay đổi doanh nghiệp

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *