Tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN

posted in: bhxh | 0

Công văn1379/BHXH-BT hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện ban hành ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam.

1. Về việc truy thu BHXH – BHYT – BHTN – công thức tính lãi xuất truy thu

– Thời gian chậm đóng 30 ngày trở lên kể từ ngày phải đóng BHXH, BHYT, BHTN

– Tính lãi sẽ bắt đầu vào ngày đầu hằng tháng

Công thức như sau :

Lcđi = Pcđi x k (đồng)          (1)

Pcđi = Plki – Spsi (đồng)        (2)

Trong đó:

* Lcđi: tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tính tại tháng i

* Pcđi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN chậm đóng quá thời hạn phải tính lãi tại tháng i

*Plki: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).

*Spsi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, xác định như sau:

+ TH1: đơn vị đóng theo phương thức hằng tháng: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh bằng số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi;

+ TH2: đơn vị đóng theo phương thức 03 tháng, 06 tháng một lần: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh bằng tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.

* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%), xác định như sau:

– Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, k tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố.

– Đối với BHYT, k tính bằng bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.

Xem thêm: 

Hướng dẫn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

2. Tiền lương sẽ là căn cứ truy thu

– Tiền lương làm căn cứ truy thu là tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động theo quy định của pháp luật tương ứng thời gian truy thu, tiền lương này được ghi trong sổ BHXH của người lao động.

– Tỷ lệ truy thu được tính bằng tỷ lệ (%) tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từng thời kỳ do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, Công văn 1379/BHXH-BT còn hướng dẫn BHXH tự nguyện:

– Các vấn đề về thu BHXH tự nguyện thực hiện theo quy định của Luật BHXH, Nghị định 134/2015/NĐ-CP, Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH và Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam.

Xem thêm : 

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Nguồn : Thư viện pháp luật

Kiến thức doanh nghiệp

Danh sách mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất.

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *