Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Tỉ giá hạch toán ngoại tệ theo kho bạc Nhà nước 2020 – 2021

Theo thông báo mới nhất của kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ . Theo đó tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 giữa đồng Việt Nam so với đồng USA và tỉ giá giữa đồng Việt Nam với các đồng ngoại tệ khác có một số điều chỉnh thay đổi

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 1/2024

Tỉ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2024 là

1 USD = 23.919 đồng

Tại thời điểm đầu năm 2024, tỉ giá hạch toán ngoại tệ tại Việt Nam đã thay đổi đáng kể so với năm trước đó. Cụ thể, giá trị của tiền tệ ngoại vi đã từng có những biến động quan trọng trong quá khứ, và 2024 không phải là ngoại lệ.

Dưới đây, chúng ta sẽ khám phá những yếu tố tác động đến tỉ giá hạch toán ngoại tệ trong tháng 1 năm 2024, cũng như những tác động tài chính của sự thay đổi này.

Yếu tố tác động

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng giá trị của tiền tệ ngoại vi không tồn tại trong không khí. Nó phản ánh sự cân nhắc giữa cung và cầu, và phiên bản đơn giản nhất của mô hình này giả định rằng cung và cầu đều là hàm số của giá cả.

Các yếu tố quan trọng tác động đến tỉ giá hạch toán ngoại tệ gồm thay đổi trong chính sách tiền tệ của các quốc gia khác nhau, tình hình kinh tế toàn cầu, và không ít quan trọng, những biến động trong lãi suất.

 • Thay đổi chính sách tiền tệ: Các quốc gia thường xuyên điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình để kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, và thặng dư mậu dịch. Những thay đổi này có thể tạo ra những biến động lớn trong giá trị của tiền tệ một quốc gia so với các quốc gia khác.
 • Tình hình kinh tế toàn cầu: Tình hình kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng lớn đến các giá trị tiền tệ. Nếu như một quốc gia đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc chính trị lớn, giá trị tiền tệ của nó có thể giảm mạnh.
 • Biến động lãi suất: Cuối cùng, lãi suất cũng có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị tiền tệ. Khi lãi suất tăng, giá trị của tiền tệ thường tăng lên, do người dân và các nhà đầu tư nước ngoài chủ động mua tiền tệ đó để tận dụng lợi suất cao hơn.

Tác động tài chính

 • Sự thay đổi trong tỉ giá hạch toán ngoại tệ có thể tạo ra một loạt các tác động tài chính. Một trong những tác động lớn nhất là sự thay đổi trong giá trị của các khoản đầu tư, đặc biệt là các khoản đầu tư tại nước ngoài. Nếu một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào một dự án ở nước ngoài và giá trị của tiền tệ của nước đó giảm, thì giá trị của khoản đầu tư đó khi quy đổi về tiền Việt sẽ giảm.
 • Mặt khác, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, một giá trị tiền tệ mạnh có thể làm tăng giá trị tương đối của sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ bán trong thị trường toàn cầu, làm ảnh hưởng đến cạnh tranh. Tuy nhiên, một giá trị tiền tệ yếu có thể giúp nâng cao tình cạnh tranh của các doanh nghiệp này trên thị trường quốc tế.
 • Cuối cùng, sự biến động trong tỉ giá hạch toán ngoại tệ cũng có thể có những tác động không đồng nhất đối với người tiêu dùng. Mặt hàng nhập khẩu có thể trở nên đắt hơn, trong khi mặt hàng xuất khẩu có thể trở nên rẻ hơn. Nhưng đối với người tiêu dùng có thu nhập phụ thuộc vào xuất khẩu, một giá trị tiền tệ yếu có thể làm tăng giá trị thu nhập của họ khi quy đổi sang tiền tệ quốc địa, điều này có thể giúp họ mua được nhiều mặt hàng nhập khẩu hơn.

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 giai đoạn 2021 – 2018

Tỉ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2021 là 

1 USD = 23.160 đồng

Tỉ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2021 là 

1 USD = 23.147 đồng

Tỉ giá hạch toán tháng 12/2020 là 

1 USD = 23.181 đồng

Tỉ giá hạch toán tháng 6/2020 là 

1 USD = 23.256 đồng

Tỉ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2020 là 

1 USD = 23.162 đồng

Tỉ giá hạch toán tháng 7/2019 là 

1 USD = 23.060 đồng

Tỉ giá hạch toán tháng 8/2018 là 

1 USD = 22.648 đồng

Tỉ giá hạch toán ngoại tệ theo KBNN năm 2015

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 7 năm 2015, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước .

1 – Tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) áp dụng từ tháng 7 năm 2015 là

1 USD = 21.673 đồng.

2 – Tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 7 năm 2015 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3 – Tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

 • Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
 • Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 1- 7 -2015 cho đến khi có thông báo mới.

Xem thêm: 

Nguồn: Kho bạc nhà nước

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 giữa đồng Việt Nam với các loại tiền khác chi tiết được niêm yết trên cổng thông tin kho bạc Nhà nước

ACSC
Sending
User Review
5 (2 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *