Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Hướng dẫn lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có số lượng cổ đông góp vốn lớn hoặc rất lớn , do đó việc lập sổ cổ đông nhằm kiểm soát và điều hành rất quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của công ty

Sổ đăng ký cổ đông giúp lưu trữ những thông tin về chủ sở hữu , tổng số cổ đông cũng như những thay đổi về cổ đông góp vốn

Những cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần có quyền kiểm tra, sao chép các thông tin trong sổ đăng ký cổ đông

Lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần

Các thông tin cần phải có khi lập hồ sơ thành lập công ty cổ phần để đăng ký sổ cổ đông như sau

 • Tên công ty
 • Địa chỉ của công ty
 • Số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại
 • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp
 • Tất cả các thông tin cần thiết của cổ đông góp vốn vào công ty

Trường hợp là cá nhân góp vốn :

Thông tin gồm có :

 • Họ , tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ trên hộ khẩu, quốc tịch, giấy CMND hoặc thẻ căn cước
 • Số lượng cổ phần đang nắm giữ, tổng giá trị cổ phiếu, ngày đăng ký cổ phần

Trường hợp là tổ chức góp vốn

Thông tin gồm có :

 • Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
 • Số lượng cổ phần đang nắm giữ, tổng giá trị cổ phiếu, ngày đăng ký cổ phần

mẫu sổ đăng ký cổ đông

sổ đăng ký cổ đông

DOWNLOAD  MẪU FILE SỔ CỔ ĐÔNG TẠI ĐÂY

 • Trường hợp thành lập công ty cổ phần mà không lập sổ cổ đông sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu – 15 triệu và buộc phải đăng ký sổ theo quy định của pháp luật hiện hành

Quy trình Lập sổ cổ đông

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để quản lý một công ty cổ phần hiệu quả chính là việc lập sổ cổ đông.

Sổ cổ đông là một dạng sổ kế toán theo dõi thông tin chi tiết về các cổ đông của công ty, bao gồm số cổ phần mà họ sở hữu, ngày mua, giá trị của cổ phần và nhiều thông tin khác.

Sổ cổ đông không chỉ giúp cho doanh nghiệp quản lý dễ dàng hơn, mà còn rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét cách lập sổ cổ đông.

Các bước để lập sổ cổ đông

Đầu tiên, chúng ta cần lập danh sách cổ đông, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của họ. Sau đó, chúng ta sẽ ghi chép số lượng cổ phần mà mỗi cổ đông sở hữu, cùng với ngày mua và giá trị của cổ phần.

Điều này đòi hỏi chúng ta phải cập nhật sổ cổ đông mỗi khi có sự thay đổi về cổ đông hoặc số lượng cổ phần mà họ sở hữu.

 • Lưu ý: Việc lập và quản lý sổ cổ đông có thể trở nên khá phức tạp, đặc biệt là nếu công ty có nhiều cổ đông. Do đó, nhiều công ty sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của một dịch vụ hoặc công ty chuyên trách.

Quản lý sổ cổ đông

Quản lý sổ cổ đông không chỉ đơn thuần là việc ghi chép thông tin. Công ty cũng phải đảm bảo rằng mọi thông tin trong sổ cổ đông đều được cập nhật và chính xác. Điều này đòi hỏi việc tiến hành đánh giá định kỳ của sổ cổ đông và thực hiện các cập nhật khi cần thiết.

 • Lưu ý: Việc không duy trì sổ cổ đông một cách chính xác có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm việc bị phạt hoặc mất quyền lợi.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

Cuối cùng, lập sổ cổ đông cũng đồng nghĩa với việc phải tuân thủ một loạt các yêu cầu pháp lý. Điều này có thể bao gồm việc lưu trữ sổ cổ đông trong một thời gian cố định, cung cấp thông tin về cổ đông cho các cơ quan chính phủ, và thực hiện các báo cáo và hồ sơ liên quan.

Xem thêm tại đây:

ACSC
Sending
User Review
5 (2 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *