Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Mức lương cơ sở năm 2021

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng, vẫn giữ nguyên so với mức lương cơ sở năm 2020. Xem thêm mức lương cơ sở từ năm 2016 – 2019 sau đây:

Căn cứ đóng mức lương cơ sở

 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang, bảng lương; mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là tổng hệ số lương (x) mức lương cơ sở mới (1.210.000 đồng) áp dụng từ ngày 01/5/2016 theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP;
 • Nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT của người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cao hơn 24.200.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì đóng tối đa bằng 24.200.000 đồng;
 • Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 24.200.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Mức lương cơ sở điều chỉnh qua các năm 2016 – 2020

mức lương cơ sở năm 2016 là bao nhiêu
Mức lương cơ sở năm 2016 là bao nhiêu
 • Năm 2016 : mức lương là 1.210.000 đồng/tháng
 • Năm 2017: 1.300.000 đồng/tháng
 • Năm 2018: 1.390.000 đồng/tháng
 • Mức lương cơ sở năm 2019 : 1.490.000 đồng/tháng
 • Năm 2020: 1.490.000 đồng/tháng

Mức lương cơ sở năm 2021 : 1.490.000 đồng/tháng

mức lương cơ sở năm 2021
Mức lương cơ sở năm 2021
 • Vậy nên khi thành lập công ty mới nên lưu ý kế toán điều chỉnh mức lương chính xác và theo quy định của Nhà nước. Bạn có thể tham khảo gói thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh của chúng tôi.
Một số câu hỏi thường gặp về mức lương cơ sở
Mức lương cơ sở là gì?
Đây là mức lương dùng để làm căn cứ để tính lương trong bản lương, mức phụ cấp và các khoản liên quan theo quy định của pháp luật. Lưu ý, mức lương cơ sở không phải là mức lương tối thiểu vùng. Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả người lao động khi làm việc theo quy định của pháp luật, mức này áp dụng theo vùng mà bạn đang làm việc.
Mức lương cơ sở năm 2016 là bao nhiêu?
Năm 2016 : mức lương là 1.210.000 đồng/tháng.
Mức lương cơ sở năm 2017 là bao nhiêu?
Năm 2017 : mức lương là 1.300.000 đồng/tháng.
Mức lương cơ sở năm 2019 là bao nhiêu?
Năm 2019 : mức lương là 1.490.000 đồng/tháng.
Mức lương cơ sở hiện nay là bao nhiêu?
Năm 2021 : mức lương cơ sở năm 2021 là 1.49.000 đồng/tháng.

Ngọc Hiền – Biên soạn
Thư viện pháp luật – Tham khảo

Xem thêm

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *