Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 30/5/2016

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng như sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang, bảng lương; mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là tổng hệ số lương (x) mức lương cơ sở mới (1.210.000 đồng) áp dụng từ ngày 01/5/2016 theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP;

– Nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT của người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cao hơn 24.200.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì đóng tối đa bằng 24.200.000 đồng;

– Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 24.200.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Vậy nên khi thành lập công ty mới nên lưu ý kế toán điều chỉnh mức lương chính xác và theo quy định của Nhà nước. Bạn có thể tham khảo gói thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh của chúng tôi.

Ngọc Hiền – Biên soạn
Thư viện pháp luật – Tham khảo

Xem thêm

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *