Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Quy định về lưu trữ hồ sơ trong doanh nghiệp

Quy định về lưu trữ hồ sơ trong doanh nghiệp là việc rất quan trọng, việc lưu giữ và kiểm tra các giấy tờ cần thiết trong quá trình hoạt  động cũng vô cùng cần thiết,

 • Nhiều doanh nghiệp hay bỏ qua đến khi cơ quan thuế kiểm tra thì lại không có, gây phiền hà trong quá trình hoạt động và phát triển
 • Sau khi thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp nên lưu ý các dịch vụ sau thành lập để việc đưa công ty đi vào hoạt động.
 • Những quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp ra sao? Thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì ? TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân có quy định gì khác…
 • Quy định về lưu trữ hồ sơ trong doanh nghiệp được quy định tại điều 11 Chương 1 Luật doanh nghiệp 2014

Quy định về lưu trữ hồ sơ trong doanh nghiệp

Quy định về lưu trữ hồ sơ trong doanh nghiệp
Quy định về lưu trữ hồ sơ trong doanh nghiệp

Sau đây công ty ACSC xin trình bày  những hồ sơ mà quý doanh nghiệp cần lưu giữ :

 • Giấy phép kinh doanh
 • Điều lệ công ty
 • Quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Sổ đăng ký thành viên đối với công ty TNHH hoặc sổ đăng ký cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm;
 • Giấy phép đủ điều kiện hoạt động hoặc giấy phép con đối với các ngành nghề có điều kiện;
 • Giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành
 • Giấy chứng nhận mẫu con dấu doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo hoạt động, thay đổi doanh nghiệp;
 • Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;
 • Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;
 • Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu theo quy định về lưu trữ hồ sơ trong doanh nghiệp nêu trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty;

Thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm : 

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *