Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

posted in: THAY ĐỔI GPKD | 0

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẦN CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
VỐN PHÁP ĐỊNH
Tổ chức tín dụng
1. Ngân hàng thương mại cổ phần
1000 tỷ đồng
2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
15 triệu USD
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
1. Công ty tài chính
300 tỷ đồng
2. Công ty cho thuê tài chính
100 tỷ đồng
Kinh doanh cảng hàng không
1.Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế
100 tỷ đồng
2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa
30 tỷ đồng
Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không
1.Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế
30 tỷ đồng
2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa
10 tỷ đồng
Kinh doanh vận chuyển hàng không
1.Vận chuyển hàng không quốc tế:
– Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay
500 tỷ đồng
– Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay
800 tỷ đồng
– Khai thác trên 30 tàu bay
1000 tỷ đồng
2.Vận chuyển hàng không nội địa
– Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay
200 tỷ đồng
– Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay
400 tỷ đồng
– Khai thác trên 30 tàu bay
500 tỷ đồng
Kinh doanh hàng không chung
50 tỷ đồng
Kinh doanh bất động sản
6 tỷ đồng
Dịch vụ đòi nợ
2 tỷ đồng
Dịch vụ bảo vệ
2 tỷ đồng
Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
5 tỷ đồng

Xem thêm: 

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh MTV

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

1. Kinh doanh dịch vụ pháp lý

2. Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm

3. Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y

4. Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy họach xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng.

5. Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

6. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật

7. Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng

8. Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

9. Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

10. Kinh doanh dịch vụ kế toán

11. Dịch vụ môi giới bất động sản

– Gồm có : Dịch vụ định giá bất động sản

Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Xem thêm :

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

 

I . Ngành, nghề yêu cầu Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề

1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền)

2. Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân

3. Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân

4. Kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, cổ vật quốc gia
Mã 46699: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
Mã 47749: Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh.

II. Ngành, nghề yêu cầu cả Giám đốc và người khác giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề:

1. Dịch vụ kiểm toán
Mã 69200: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

2. Dịch vụ kế toán
Mã 69200: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

3. Hành nghề luật sư
Mã 69101 : Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật.

III. Ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý trong công ty

1. Dịch vụ thú y
Mã 75000: Hoạt động thú y.

2. Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản Sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản
Mã 21001: Sản xuất thuốc các loại; Mua bán thuốc thú y thuộc các mã 46492: Bán lẻ hàng hóa khác chưa phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ;
Mã 479 Bán lẻ hình thức khác.

3. Giám sát thi công xây dựng công
Mã 71109: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.

4. Kỹ sư hoạt động xây dựng
Mã 71109: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.

5. Kiến trúc sư hoạt động xây dựng
Mã 71101: Hoạt động kiến trúc.

6. Khảo sát xây dựng
Mã 71102: Hoạt động đo đạc, bản đồ
Mã 71102 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước.

7. Thiết kế xây dựng công trình
Mã 71101: Hoạt động kiến trúc.

8. Hành nghề dược

9. Hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân
Mã 21001: Sản xuất thuốc các loại.

10. Dịch vụ môi giới bất động sản
Mã 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

11. Dịch vụ định giá bất động sản
Mã 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

12. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
Mã 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

13. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

14. Dịch vụ làm thủ tục về thuế
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

15. Dịch vụ thiết kế phương tiện vận
Mã 71109: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.

16. Hoạt động xông hơi khử trùng
Mã 016: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp.

17. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Mã 69101: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

bo-sung-ma-hoa-nganh-nghe-kinh-doanh

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam.

Để thành lập doanh nghiệp nhanh , không tốn thời gian về các thủ tục pháp lý liên quan , bạn có thể đăng ký dịch vụ của ACSC

Xem thêm:

Một doanh nghiệp có những đặc điểm pháp lý gì ?

Hiểu đúng “Tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm”

 

Nguồn : daknongdpi.gov.vn

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *