Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế

Trước khi đi vào chi tiết về quy trình đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế, chúng ta cần hiểu rõ định nghĩa về chế độ kế toán và tầm quan trọng của việc đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế.

Đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế

Việc đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế là bước đầu tiên và cực kì quan trọng để doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và tuân theo luật thuế của chính phủ. Để thực hiện quá trình này một cách suôn sẻ, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thành tất cả các yêu cầu cần thiết.

Tầm quan trọng của việc đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế

Trong quản lý hoạt động kinh doanh, việc lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với cơ quan thuế không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách hiệu quả mà còn mang lại lợi ích trong việc tuân thủ luật thuế. Đúng như quy định, mỗi loại hình doanh nghiệp phải tuân theo các chế độ kế toán khác nhau nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc tính toán thuế. Vì vậy, việc đăng ký thành công chế độ kế toán vào hệ thống của Cơ quan thuế là bước quan trọng đối với mỗi công ty.

Định nghĩa chế độ kế toán

Chế độ kế toán là quy định chi tiết, bắt buộc về việc ghi chép, kiểm tra, tổ chức và quản lý tài chính, vốn, tài sản và quản lý thuế. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp, quy định về chế độ kế toán có thể khác nhau. Trong kế toán, có 3 chế độ kế toán phổ biến nhất là chế độ kế toán tổng hợp, chế độ kế toán tiểu hợp và chế độ kế toán sơ cấp.

 1. Chế độ kế toán tổng hợp: Đây là chế độ kế toán đầy đủ và chi tiết. Các công ty lớn thường sử dụng chế độ này để ghi chép toàn bộ thông tin tài chính.
 2. Chế độ kế toán tiểu hợp: Để giảm bớt gánh nặng về việc ghi chép chi tiết, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chọn chế độ kế toán tiểu hợp. Tuy vậy, việc lưu giữ và cung cấp chứng từ, báo cáo tài chính vẫn cần được đảm bảo.
 3. Chế độ kế toán sơ cấp: Thích hợp cho những doanh nghiệp nhỏ, quy mô gia đình, chế độ này chỉ yêu cầu ghi chép những thông tin giản đơn nhất.

Quy trình đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế

Việc đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế đi theo một quy định chặt chẽ từ Bộ Tài chính để đảm bảo tính minh bạch và chính xác. Quy trình đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế gồm 4 bước chính: đăng ký thông tin doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ đăng ký, nộp hồ sơ và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

 1. Đăng ký thông tin doanh nghiệp: Đối với mỗi doanh nghiệp, việc đầu tiên cần làm là đăng ký thông tin cá nhân, địa chỉ kinh doanh và các thông tin khác với cơ quan thuế.
 2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký chế độ kế toán nên bao gồm: giấy phép kinh doanh, danh sách kế toán viên, bản kế hoạch kế toán chi tiết và đầy đủ.
 3. Nộp hồ sơ: Hồ sơ sau khi được chuẩn bị xong cần được nộp đến cơ quan thuế theo địa chỉ đã đăng ký.
 4. Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ: Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần theo dõi quá trình xử lý hồ sơ để đảm bảo hồ sơ không có lỗi và được Cơ quan thuế xác nhận trong thời gian quy định.

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ Kế Toán có một số sửa đổi sau đây

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

I) Đối với hệ thống tài khoản kế toán:

 • Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Phụ lục 1 – Thông tư 200 để vận dụng và chi tiết hóa phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành, từng đơn vị.
 • Khi cần bổ sung hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ tài chính.
 • Doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán mà không phải đề nghị Bộ tài chính chấp thuận.

Xem thêm: Thành lập công ty tại Q5 TPHCM

đăng ký chế độ kế toán với cơ quan thuế

II) Đối với Báo cáo tài chính:

 • Doanh nghiệp căn cứ vào biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu tại Phụ lục 2 – Thông tư 200 để chi tiết hóa các chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng đơn vị.
 • Trường hợp cần bổ sung hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên hoặc các chỉ tiêu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ tài chính.

III) Đối với chứng từ và sổ kế toán:

 • Các chứng từ kế toán, biểu mẫu số kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng biểu mẫu ban hành kèm theo phụ lục số 3, phụ lục số 4 – Thông tư 200
 • Hoặc tự thiết kế, bổ sung, sửa đổi phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

Thông tư 200/2014/TT-BTC – Tham khảo

Xem thêm :

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *