Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Quy định nộp tiền thuế điện tử mới nhất

Từ Tháng 12/2015 Ngân hàng thương mại chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử : chương trình nộp tiền thuế điện tử (NTĐT)

Quy định nộp tiền thuế điện tử chi tiết

Công văn 16132/BTC-TCT ngày 02/11/2015 của Bộ Tài Chính về việc: Đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử (NTĐT). Chính thức có hiệu lực thi hành từ Tháng 12/2015.

Căn cứ vào công văn số 6474/BTC-TCT ngày 20/05/2015 của Bộ Tài Chính về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, ngành thuế tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc với chỉ tiêu là 90% vào cuối năm 2015.

Để việc triển khai đạt kết quả tốt, Bộ tài chính đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo triển khai NTĐT như sau:

 • Chỉ đạo UBND quận, huyện và các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp thuộc phạm vi đơn vị quản lý phải thực hiện nộp tiền thuế điện tử;
 • Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ cơ quan Thuế và Ngân hàng thương mai tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử. Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng thương mại từ Tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử;
 • Giao Sở Thông tin Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Nộp thuế điện tử giữa các đơn vị và có báo cáo kết quả hàng tháng gửi tới UBND tỉnh, thành phố.

Xem thêm: 

nộp tiền thuế điện tử mới nhất
Quy định về nộp tiền thuế điện tử mới nhất
 • Như vậy, việc đẩy mạnh triển khai hình thức nộp tiền thuế điện tử sẽ giúp Người nộp thuế (chủ yếu là doanh nghiệp) có thể tiết kiệm được thời gian giao dịch, chi phí đi lại, thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng và giảm số giờ thực hiện nghĩa vụ thuế.
 • Đồng thời, dịch vụ này cũng giúp cơ quan thuế kịp thời cập nhật thông tin về Người nộp thuế, giảm thiểu việc điều chỉnh sai sót, tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế và xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác hơn.
 • Song song với nộp thuế điện tử , hiện nay , bảo hiểm xã hội điện tử và gia hạn BHYT cũng đang được tiến hành triển khai , dự tính trong năm 2016 sẽ hoàn toàn nộp online 100% .

Tham khảo công văn chi tiết: http://bit.ly/CV-16132-BTC-TCT

Xem thêm: 

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Tags:

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *