Hướng dẫn mới về sử dụng hóa đơn bán lẻ

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Công văn : Công văn số 1695/TCT-QLN do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung công văn: Việc sử dụng hóa đơn lẻ

Ngày ban hành : Ngày 22/4/2016

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1695/TCT-QLN gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng hóa đơn lẻ

Trường hợp người nộp thuế đang bị cơ quan thuế quản lý áp dụng biện pháp là hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Nhưng để phù hợp với thực tế và giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, Tổng cục thuế có ý kiến là người nộp thuế vẫn được sử dụng từng hóa đơn lẻ nếu thực hiện các việc sau:

– Có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục;

– Có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp 1 phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì sẽ bị cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ.

Về phía cục thuế : Xét trên thực tế , tùy vào một số trường hợp đặc biệt , cục trưởng cục thuế có thể cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn.

Xem thêm:

Luật quản lý thuế

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế Giá trị gia tăng 

Nguồn : Công văn số 1695/TCT-QLN

Cùng tìm hiểu Cách lưu trữ hồ sơ công ty TNHH và các loại hình nói chung

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *