Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Thu nhập miễn thuế TNCN khi làm việc cho LHQ

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định về việc Thu nhập miễn thuế TNCN khi làm việc cho Liên hợp quốc

Quy định Thu nhập miễn thuế TNCN chi tiết

Thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân khi làm việc cho LHQ
Thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân khi làm việc cho LHQ
 • Quyết định  quy định : Quyết định 07/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành 22/02/2016 về việc Miễn thuế thu nhập cá nhân khi làm việc cho Liên hợp quốc
 • Thời gian có hiệu lực miễn thuế : Bắt đầu từ 01/05/2016

Người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc  tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg Quy định Điều kiện áp dụng miễn thuế  khi làm việc cho Liên hợp quốc như sau: Theo đó, cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện :

 • Có quốc tịch Việt Nam.
 • Là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống LHQ tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.

Thu nhập miễn thuế TNCN là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.

 • Quyết định số 07/QĐ-TTg không áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc theo giờ quy định tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Căn cứ :

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007; Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP , Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ,Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ,Nghị định số 93/2009/NĐ-CP
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Miễn thuế thu nhập cá nhân

Miễn thuế thu nhập cá nhân – không chỉ là một trong những quyền lợi mà pháp luật thuế Việt Nam ban hành mà còn là cơ hội để mọi người tăng cường khả năng tiết kiệm và đầu tư tiền của mình. Tuy nhiên, để được hưởng miễn thuế này, có những điều kiện và quy định cần tuân thủ.

Khuôn khổ pháp lý

Theo quy định tại Hiệp định ước ký kết giữa các nước, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, thì một số đối tượng có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân. Những điều này đã mở ra cho người dân nhiều cơ hội để tận dụng lợi ích thuế.

Đối tượng hưởng loại miễn thuế

Trên thực tế, không phải ai cũng có thể hưởng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân này. Các đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành gồm:

 • người có công với cách mạng,
 • người có công với quốc gia,
 • người thuộc diện bảo trợ xã hội,
 • nạn nhân chất độc da cam và một số hình thức khác được quy định tại pháp luật.

Hướng dẫn thực hiện

 • Bước 1: Kiểm tra điều kiện

Người muốn được miễn thuế thu nhập cá nhân cần phải thuộc diện cá nhân được hưởng chính sách nêu trên. Ngoài ra, bạn cũng phải xác thực được thu nhập của mình cũng như những nguồn thu khác mà bạn có.

 • Bước 2: Lập hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu xin miễn thuế thu nhập cá nhân gồm các tài liệu như: bản sao giấy tờ chứng minh thu nhập, giấy tờ chứng minh bạn thuộc diện được miễn thuế và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

 • Bước 3: Nộp hồ sơ

Hồ sơ sau khi đã được lập đầy đủ, cần nộp vào cơ quan thuế nơi mà bạn được ghi là người kê khai thuế. Sau khi xem xét, cơ quan thuế sẽ quyết định việc miễn thuế cho bạn.

Ưu điểm của việc miễn thuế thu nhập cá nhân

 • Việc được miễn thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng thuế cho người lao động mà còn đóng góp vào việc cung cấp nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh tế-xã hội.
 • Đặc biệt, đối với những người thuộc diện được miễn thuế, như người có công với cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội, thì việc này còn mang đến cho họ những lợi ích về mặt tài chính, giúp họ có thêm cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo ra nguồn thu nhập ổn định.

Xem thêm: 

Theo thư viện pháp luật

Thông tin hữu ích

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Tags:

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *