Quy định công bố thông tin thành lập doanh nghiệp

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2014 hiện hành,Khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh ( Sở KH&ĐT) , Doanh nghiệp tiến hành đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia cho các hồ sơ sau đây :

  • Thành lập công ty mới
  • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần và công ty TNHH
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh mọi loại hình
  • Giải thể doanh nghiệp
  • Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có

Bố cáo sẽ được đăng trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ sau đây:

Dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời hạn đăng bố cáo

Theo quy định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông tin cần đăng gồm có Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ, Ngành nghề Chính, vốn điều lệ..

Phí đăng bố cáo :

  • Thành lập doanh nghiệp : 300.000 đồng
  • Thay đổi giấy phép : 300.000 đồng
  • Giải thể doanh nghiệp và thông báo phát hành cổ phần : Không thu phí

———————————————————–

Căn cứ quy định tại điều 28 Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 8c Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 9/1/2013

Căn cứ Điều 55, 56 Thông tư 01/2013/TT-BTC ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Xem thêm:

Ưu điểm khi thành lập loại hình Chi nhánh Công ty/DN

Quy định về biển hiệu công ty

 

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *